Informatie
Op deze site is veel informatie te vinden over kruiden en het (medicinaal) gebruik van kruiden. Deze informatie is bedoeld als bron en niet als medisch handboek. Kruiden en aanverwante producten kunnen zeer waardevol zijn, maar bij langdurig of ondeskundig gebruik kunnen ze schadelijk zijn. Kruiden kunnen naast hun gewenste werking, ook ernstige ongewenste effecten met zich meebrengen. Sommige van de meest dodelijke gifstoffen zijn van plantaardige oorsprong. Het is met klem af te raden om zonder opleiding of deskundige hulp zelf te gaan experimenteren of kruiden te gaan toepassen. Lees alle informatie altijd aandachtig door. Kruiden kunnen de werking van andere geneesmiddelen en van andere kruiden beïnvloeden. Niet alle kruiden zijn voor iedereen geschikt.
Laat bij voorkeur door een arts een diagnose stellen en je laat door professioneel opgeleid persoon begeleiden. Noch Kruid of zo, noch haar medewerkers en noch de auteur van deze site kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor ongewenste reacties op recepten, aanbevelingen en instructies in deze site. Het gebruik van elk genoemd kruid/ingrediënt gebeurt op eigen risico.
Als je ingaat op een suggestie uit deze site, blijf je zelf de volle verantwoordelijkheid dragen voor je gezondheid, en de auteur kan niet aansprakelijk worden gesteld.
Gebruikersvoorwaarden/copyright
Op alle elementen (teksten, foto’s enz.) van deze website zit copyright © Kruid of zo.
De website Kruid of zo is bestemd voor persoonlijk/privé gebruik en niet voor commerciële doeleinden. Teksten en foto’s mogen niet zonder toestemming gekopieerd, overgenomen of gedownload worden.
Mocht ik van mijn kant onverhoopt copyrights schenden met op deze website geplaatste teksten, foto’s of afbeeldingen van anderen, dan word ik daar graag van op de hoogte gesteld en zal ik deze verwijderen.
Rechten/aansprakelijkheid
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt. Mochten er desondanks toch nog onjuistheden of onvolledigheden in voorkomen, dan worden we daar graag van op de hoogte gesteld. Aan onjuistheden of onvolledigheden op de website kunnen geen rechten worden verleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuistheden of onvolledigheden op de Kruid of zo-website, van welke aard dan ook. Informatie die van essentieel belang is voor gebruikers dient altijd door gebruikers zelf te worden geverifieerd.
Links naar derden
De website van Kruid of zo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites waarmee een link vanuit deze website wordt gemaakt. Dergelijke verbindingen naar andere, externe informatiebronnen worden puur informatief gelegd en geeft geen standpunt aan van ons tegenover de inhoud of het bestaan ervan. Mocht u technische problemen vaststellen of bedenkingen hebben betreffende de inhoud van een website, dan kan dat bij ons gemeld worden.
Linken naar de website van Kruid of zo
Linken naar de website van Kruid of zo is enkel toegestaan na uitdrukkelijke toestemming vanuit Kruid of zo.