De term fytotherapie is afgeleid van de woorden ‘fytos’, ofwel ‘plant’ en ’therapeia’, ofwel ‘behandeling’. Bij kruidengeneeskunde, ofwel fytotherapie, wordt gebruik gemaakt van de geneeskrachtige stoffen die in planten zitten. Hierbij wordt de plant in zijn geheel of gedeeltelijk gebruikt, zoals de wortel, zaden, bast of bloem. Het is een zeer oude geneeswijze, waarbij gebruikt wordt gemaakt van alle werkzame stoffen in de plant en dus niet van geïsoleerde plantstoffen.

Zelfgenezend vermogen
Kruidengeneeskunde is een ondersteuning in het genezingsproces en begeleidt hierbij. Kruiden worden als middel ingezet en helpen om bepaalde symptomen te bestrijden en een veranderingsproces op gang te brengen. De zelfgenezende kracht van het lichaam wordt door de kruidengeneeskunde gestimuleerd en ondersteund. Het is hierbij belangrijk om de achterliggende oorzaak van een aandoening of ziekte te achterhalen. 

“Met kruiden kan dus gericht gewerkt worden op klachten, maar de werking van kruiden zal de gehele mens beïnvloeden, zowel lichamelijk als geestelijk en energetisch. De signatuurleer en typologie geven hier meer duidelijkheid over.”

Holistische visie; het totaalplaatje
De natuurgeneeskunde gaat veelal uit van een holistische visie. Dit betekent dat niet alleen naar de symptomen gekeken wordt, maar naar de persoon in zijn geheel, het totaalplaatje.

De eet- en levensstijl en sociale- en werkomstandigheden van de cliënt worden ook meegenomen in het behandelplan. 

“Door naar het geheel te kijken en alle omstandigheden hierin mee te nemen, lukt het veel beter om een completer beeld te krijgen, de oorsprong van de klacht(en) te vinden en om te voorkomen dat bepaalde klachten steeds weer terugkomen en chronisch (kunnen) worden.”

websiteplant_klaproos
websiteplant_malva
websiteplant_dovenetel
websiteplant_mariadistel

Veelzijdige werking
De kruidengeneeskunde heeft een veelzijdige werking: ze werkt zowel op het lichamelijk als psychische/emotionele vlak. Kruiden hebben een reinigende, stimulerende, maar ook kalmerende werking, kunnen de weerstand verhogen en hebben door hun vitamines en mineralen een aanvullende werking op het lichaam. Ze hebben zo een herstellende en opbouwende functie. Door hun helende werking kunnen ze de harmonie tussen lichaam, geest en ziel verbeteren en zo zorgen voor betere balans.

Het is bij de toepassing van kruidengeneeskunde wel belangrijk om kennis te hebben over de werking van kruiden, het verloop van ziekteprocessen en de (geestelijke) achtergronden van aandoeningen. Ook is het belangrijk te weten wat de eventuele wisselwerking is met medicijnen die soms al gebruikt worden.

De medicijnen uit de hedendaagse geneeskunde zijn ook afgeleid uit planten, maar daarbij wordt maar één of enkele werkzame stoffen uit de plant geïsoleerd en gebruikt, dus niet de plant als geheel. Juist het gebruik van de gehele plant wordt in de kruidengeneeskunde als belangrijk gezien, omdat alle werkzame stoffen een functie hebben in de geneeskrachtige werking en elkaar aanvullen. Ze hebben een onderlinge controlerende en regulerende functie. 

Neveneffecten worden door de andere stoffen in de plant meestal opgeheven. Zo blijft de harmonie van de plant gehandhaafd en is de werking optimaal. Hierdoor is er een diepe, helende werking op de totale mens.

Luisteren naar de signalen van het lichaam
Vanuit de natuurgeneeskunde wordt er geluisterd naar de signalen van het lichaam. Vervolgens wordt er door middel van kruidenmiddelen en een aanpassing van een eet- en leefpatroon en sociale omstandigheden iets aan de aandoening of ziekte gedaan. Voor een goede diagnose is het verstandig om naar een arts of specialist te gaan, maar voor de behandeling kan er gekozen worden om te werken met de natuurlijke middelen of de middelen van de reguliere geneeskunde of een combinatie van beiden. Kruidenmiddelen kunnen ook ondersteunend werken bij de behandeling door de reguliere geneeskunde en kan zo een waardevolle aanvulling zijn. 

Het is wel van belang om dit te bespreken met de arts en de kruidengeneeskundige, zodat de middelen elkaar niet gaan tegenwerken in plaats van ondersteunen.

Deskundige begeleiding
Niet alles wat natuurlijk is, is ongevaarlijk. “Baat het niet, dan schaadt het niet” gaat zeker niet op in de kruidengeneeskunde. Er kan een (gevaarlijke) interactie zijn met medicatie, supplementen of andere middelen die je al gebruikt. Verkeerd en overmatig gebruik van kruiden kan zeker tot schade leiden. Het (geneeskundig) gebruik van kruiden moet dan ook altijd onder begeleiding van een kruidendeskundige gebeuren en zelf dokteren is onverstandig. Op de juiste manier toegepast is de kruidengeneeskunde voor iedereen geschikt.Interesse in een consult? Neem gerust contact op via info@kruidofzo.nl of 06-27293029.

Vragen over kruiden of wil je een kruidenadvies?
Wil je een kruidenadvies of heb je een vraag over kruiden en wil je verder geen consult, lees dan eerst hier verder voordat je het contactformulier invult en verstuurt!

Neem ook eens een kijkje in de webwinkel>>>