Consulten op afspraak
Consulten op afspraak zijn mogelijk op maandag t/m vrijdag. Ook is het mogelijk om op maandag- t/m  donderdagavond een afspraak te maken.
Meer informatie over de werkwijze en inhoud consulten; advies en begeleiding…

Afspraken voor een consult kunnen telefonisch of per e-mail gedaan worden.Mocht door omstandigheden de gemaakte afspraak geannuleerd moeten worden dan dient dit minimaal 24 uur van te voren te gebeuren. Annuleren is dan kosteloos. Indien binnen 24 uur de afspraak afgezegd wordt, ben ik genoodzaakt de kosten van het consult door te berekenen.

Telefonisch spreekuur

Op maandag, woensdag en donderdag ben ik van 12.00 uur tot 12.30 uur bereikbaar voor telefonisch consult van maximaal vijf minuten.
Wanneer het langer duurt, zal er een afspraak gemaakt worden voor een persoonlijk consult. Mocht u vragen hebben of om een andere reden contact op willen nemen, dan graag via het telefonisch spreekuur, per e-mail of spreek een boodschap in op de voicemail.
Op andere momenten ben ik druk bezig met consulten, lesgeven of andere werkzaamheden en ben dan niet altijd in de gelegenheid om de telefoon op te nemen.

E-mailconsult

Voor eenvoudige vragen kun je ook per e-mail bij mij terecht. Ik zal deze zo snel mogelijk beantwoorden, maar ik neem wel graag voldoende tijd om een goed en volwaardig antwoord te formuleren.

websiteplant_vergeetmeniet
websiteplant_morgenster
websiteplant_janskruid

Let op! Voor telefonisch en e-mailconsult, het advies over het gebruik van kruidenmiddelen en het voorschrijven van kruidenmiddelen, geldt dat je al een intakegesprek moeten hebben gehad, zodat ik de achtergrond informatie en de Lecher-antenne waarden al ken. Dit is belangrijk om een goed advies te kunnen geven. Het geven van natuurkundig advies en het voorschrijven van kruidenmiddelen of andere natuurlijke middelen zal dan ook uitsluitend op basis van een consult gedaan worden.

Let op! Gezien de privacy gevoeligheid van de informatie uitwisseling gaat de voorkeur uit naar communicatie via telefoon of mail. Hotmail, gmail, outlook en andere gratis mailaccounts zijn hierbij minder veilig. Communicatie via Messenger, WhatsApp en andere social media wordt als onvoldoende veilig beschouwd.

Beroepsvereniging NOAG en vergoeding ziektekosten
Dankzij mijn lidmaatschap bij de beroepsvereniging NOAG worden de consulten door een groot aantal ziekteverzekeraars vergoed, mits je aanvullend verzekerd bent. Meer over de beroepsvereniging NOAG en de verzekeraars die de kosten vergoeden vind je bij www.noag.org

Privacyverklaring…
Akkoordverklaring verwerking clientgegevens…
Voor de patiëntenfolder klik hier…
Voor tarieven zie de tarievenpagina…