Consulten op afspraak
Consulten op afspraak zijn mogelijk op maandag t/m vrijdag. Ook is het mogelijk om op maandag-, woensdag-, of  donderdagavond een afspraak te maken.
Meer informatie over de werkwijze en inhoud consulten; advies en begeleiding…

Afspraken voor een consult kunnen telefonisch of per e-mail gedaan worden.


Wanneer ik bezig ben met consulten, lesgeven of andere werkzaamheden, zal ik de telefoon niet aannemen. Je kunt dan de voicemail inspreken of me een mail sturen.

Mocht door omstandigheden de gemaakte afspraak geannuleerd moeten worden dan dient dit minimaal 24 uur van te voren te gebeuren. Annuleren is dan kosteloos. Indien binnen 24 uur de afspraak afgezegd wordt, ben ik genoodzaakt de kosten van het consult door te berekenen.

Kruidenadvies
Wil je een kruidenadvies of heb je een vraag over kruiden en wil je verder geen consult, lees dan eerst hier verder voordat je het contactformulier invult en verstuurt!

websiteplant_vergeetmeniet
websiteplant_morgenster
websiteplant_janskruid

Let op! Voor telefonisch consult en e-mailadvies, het advies over het gebruik van kruidenmiddelen en het voorschrijven van kruidenmiddelen, geldt dat je al een intakegesprek moeten hebben gehad, zodat ik de achtergrond informatie en de Lecher-antenne waarden al ken. Dit is belangrijk om een goed advies te kunnen geven. Het geven van natuurkundig advies en het voorschrijven van kruidenmiddelen of andere natuurlijke middelen zal dan ook uitsluitend op basis van een consult gedaan worden.

Let op! Gezien de privacy gevoeligheid van de informatie uitwisseling gaat de voorkeur uit naar communicatie via telefoon of mail. Hotmail, gmail, outlook en andere gratis mailaccounts zijn hierbij minder veilig. Communicatie via Messenger, WhatsApp en andere social media wordt als onvoldoende veilig beschouwd.

Beroepsvereniging NOAG en vergoeding ziektekosten
Dankzij mijn lidmaatschap bij de beroepsvereniging NOAG worden de consulten door een groot aantal ziekteverzekeraars vergoed, mits je aanvullend verzekerd bent. Meer over de beroepsvereniging NOAG en de verzekeraars die de kosten vergoeden vind je bij www.noag.org

Privacyverklaring…
Akkoordverklaring verwerking clientgegevens…Voor tarieven zie de tarievenpagina…

Wil je een kruidenadvies of heb je een vraag over kruiden en wil je verder geen consult, lees dan eerst hier verder voordat je het contactformulier invult en verstuurt!