Telefonisch spreekuur

Op maandag, woensdag en donderdag ben ik van 12.00 uur tot 12.30 uur bereikbaar voor telefonisch consult van maximaal vijf minuten. Wanneer het langer duurt, zal er een afspraak gemaakt worden voor een persoonlijk consult.

Mocht u vragen hebben of om een andere reden contact op willen nemen, dan graag via het telefonisch spreekuur, per e-mail of spreek een boodschap in op de voicemail. Op andere momenten ben ik druk bezig met consulten, lesgeven of andere werkzaamheden en ben dan niet altijd in de gelegenheid om de telefoon op te nemen.

Let op! Voor telefonisch en e-mailconsult, het advies over het gebruik van kruidenmiddelen en het voorschrijven van kruidenmiddelen, geldt dat je al een intakegesprek moeten hebben gehad, zodat ik de achtergrond informatie en de Lecher-antenne waarden al ken. Dit is belangrijk om een goed advies te kunnen geven. Het geven van natuurkundig advies en het voorschrijven van kruidenmiddelen of andere natuurlijke middelen zal dan ook uitsluitend op basis van een consult gedaan worden.

Let op! Gezien de privacy gevoeligheid van de informatie uitwisseling gaat de voorkeur uit naar communicatie via telefoon of mail. Hotmail, gmail, outlook en andere gratis mailaccounts zijn hierbij minder veilig. Communicatie via Messenger, WhatsApp en andere social media wordt als onvoldoende veilig beschouwd.

Privacyverklaring…
Akkoordverklaring verwerking clientgegevens…