Gezondheidsmanagement voor bedrijven

Ziekteverzuim bij werknemers
Het is mogelijk om de deskundigheid van Kruid of zo in te schakelen bij ziekte van werknemers. Vooral bij langdurig en regelmatig terugkerend ziekteverzuim, is het voor bedrijven van belang serieus te kijken naar wat er aan de hand is, naar de oorzaak van het ziektebeeld en wat er nog meer aan te doen is, behalve in de reguliere geneeskunde. 
Het is een complementaire gezondheidszorg; een aanvullende gezondheidszorg op de reguliere medische sector.

Preventie
Maar ook als preventie is Kruid of zo inzetbaar. Een goede gezondheid begint namelijk bij het gezond houden van ons systeem. Bovendien is een goede gezondheid een kostbaar bezit. 
Daar kunnen we zelf veel aan doen, maar ook de omgeving, zoals de werkplek, is daarbij van belang. De adviezen lopen dan ook uiteen van adviezen over een gezonde levensstijl en voeding tot adviezen met betrekking tot de werkplek en de sfeer daar omheen.

Economische voordelen
In deze economische tijden is het voor een bedrijf alleen maar belangrijker dat zijn personeel gezond wordt/blijft en zich fit voelt. Ziekteverzuim wordt minder, prestaties worden beter. De kosten die ziekteverzuim met zich mee brengen zijn daarentegen hoog.
De maatschappij heeft momenteel te maken met een toenemende vergrijzing, dus ook in bedrijven zal er een stijging zijn van het aantal oudere werknemers. In deze groep is er een groter risico op gezondheidsklachten. Ook hierin kan de complementaire gezondheidszorg van zeer goede dienst zijn.

Dankzij de technieken en middelen die de complementaire geneeskunde biedt, zullen mensen gezonder worden, fitter zijn en zich beter gaan voelen. De website van Kruid of zo geeft veel informatie over natuurgeneeskunde.

De Poortwachterswet en de casemanager
De wetgeving legt de verantwoordelijkheid neer bij werkgever en werknemer. De Wet verbetering poortwachter stelt dat werkgever en werknemer een ‘Plan van aanpak’ moeten vaststellen met behulp van de ‘Probleemanalyse en advies’, waarin afspraken worden gemaakt met als doel terug te kunnen keren in de werksituatie.

Werkgever en werknemer wijzen samen een casemanager aan, die de voortgang van het ‘Plan van aanpak’ bewaakt. De casemanager neemt het initiatief voor de vervolgacties en vervolggesprekken en bewaakt of de afspraken worden nagekomen. Kruid of zo kan hierbij als casemanager aangesteld worden.

corpus
boeken
bloesemremedie
flessen

Mijn expertise
Mijn deskundigheid bestaat uit kennis en ervaring als natuurgeneeskundig therapeut, docent, arbeidsvoorzieningsdeskundige (Academie Mens-Arbeid) en een ervaring van 18 jaar in het samen met mijn echtgenoot runnen van een eigen bedrijf, waarin we ook met ziekteverzuim van personeel te maken hebben (gehad).
Zodoende kan ik u deze complementaire zorg bieden en bovendien beschik ik over een netwerkvan andere specialisten om me heen. Op deze manier is het mogelijk een heel compleet totaalpakket van complementaire zorg te geven. 

Lecher-antenne en plan van aanpak
Door het werken met de Lecher-antenne wordt snel duidelijk waar klachten vandaan (kunnen) komen. Klachten worden beter in beeld gebracht en de oorsprong kan veel beter achterhaald worden. Hierdoor kunnen de klachten heel gericht aangepakt worden. Een behandelplan is veel efficiënter en effectiever te maken en toe te passen, waardoor er sneller resultaat bereikt wordt. En doordat we naar de kern van de klachten toe kunnen werken, zal het resultaat vaker blijvend zijn. Dit hangt natuurlijk ook af van de manier waarop door de cliënt met het behandelplan omgegaan wordt. 
Mijn streven is om cliënten op een zo’n kort mogelijke termijn te helpen en de wachttijd dan ook zo kort mogelijk te houden. Hier is zowel de werknemer als de werkgever mee gebaat.
Meer over mijn werkwijze en voorbeelden van te behandelen klachten, is te vinden onder advies en begeleiding.

Acces Bars behandeling
Bij Kruid of zo is het mogelijk om een Acces Bars behandeling te krijgen, lees meer…

In deze drukke maatschappij krijgen mensen veel te maken met stress, onrust, burn-outs en slecht slapen. De concentratie en focus wordt minder, ziekteverzuim neemt toe en werkdruk van collega’s wordt zo ook groter. 

Een Acces Bars behandeling kan hier veel voordeel opleveren. De voordelen hier op een rijtje;

 • Rust in je hoofd
 • Beter slapen/nachtrust
 • Denken in oplossingen ipv problemen/moeilijkheden
 • Beter plannen en een betere verdeling van je dagelijkse tijd (time management)
 • Betere concentratie en focus
 • Innerlijke rust
 • Andere kijk op het leven
 • Op een positieve manier met het leven omgaan
 • Loslaten van oude patronen
 • Creëren van mogelijkheden en uitdagingen
 • Verminderen van stress, angst, onzekerheid, depressie, ADD en ADHD, burn-out

Dus zeer waardevol om deze behandelvorm toe te passen op bedrijfsniveau.

Meer weten? Lees verder…

 

Voordelen van de natuurgeneeswijzen
Het grote voordeel van natuurproducten: ze vormen (mits op de juiste wijze ingezet) geen belasting voor het lichaam en hebben dus niet de (toxische) bijwerkingen van veel van de regulier gebruikte middelen. 
Ze werken bovendien veel meer de diepte in. De kruidenproducten worden ingezet om de oorzaak van de klachten aan te pakken. Ze werken op die manier efficiënt en effectief.
De middelen worden bovendien per cliënt en klacht uitgezocht en dus heel individueel toegepast. Dit zorgt voor een optimaal resultaat. We zijn tenslotte nu eenmaal niet allemaal hetzelfde.

Momenteel willen ook steeds meer mensen middelen op natuurlijke basis. Deze worden beter door het lichaam opgenomen dan chemische/synthetische middelen en vormen geen belasting voor het lichaam. Natuurlijke middelen zijn ook heel breed inzetbaar. Hun werkingsgebied is heel divers.
Al met al is de complementaire gezondheidszorg dus precies wat het woord zegt, een aanvullende gezondheidszorg en dan met hoofdzakelijk heel veel voordelen.

Via de contactpagina of onderstaand contactformulier kunt u contact met mij opnemen, mocht u graag meer informatie willen of een afspraak willen maken.

Vragen over kruiden of wil je een kruidenadvies?
Wil je een kruidenadvies of heb je een vraag over kruiden en wil je verder geen consult, lees dan eerst hier verder voordat je het contactformulier invult en verstuurt!